Quận Hoàn Kiếm

Quận Hoàn Kiếm

60 tỷ VNĐ
Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
️🏓️🏓️🏓 Bán nhà mặt phố Trương Hán Siêu, Hoàn Kiếm ️️🏓️🏓️🏓 ️️⚽ Diện tích: 138m2 ️️⚽ Nhà xây:.
33 tỷ VNĐ
Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🐘🐘🐘 Bán nhà mặt phố Hàng Mã, Hoàn Kiếm 🐘🐘🐘 🐫 Diện tích: 50m2. 🐫 Nhà xây: 4.
50 tỷ VNĐ
Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🍬🍬🍬 Bán nhà mặt phố Hàng Chiếu, Hoàn Kiếm 🍬🍬🍬 🥂 Diện tích: 70m2 🥂 Nhà xây: 4.
180 tỷ VNĐ
Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🍑🍑🍑 Bán nhà mặt phố Lý Nam Đế, Hoàn Kiếm 🍑🍑🍑 🍆 Diện tích: 460m2 🍆 Nhà xây:.
71 tỷ VNĐ
Lương Văn Can, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🚁🚁🚁 Bán nhà mặt phố Lương Văn Can, Hoàn Kiếm 🚁🚁🚁 🛰 Diện tích: 86m2. 🛰 Nhà xây:.
44 tỷ VNĐ
Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🌕🌕🌕 Bán nhà mặt phố Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm 🌕🌕🌕 🌏 Diện tích: 94m2. 🌏 Nhà xây:.
89 tỷ VNĐ
Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
⚓⚓⚓ Bán nhà mặt phố Cửa Nam, Hoàn Kiếm ⚓⚓⚓ 🚢 Diện tích: 184m2. 🚢 Nhà xây: 2.
89 tỷ VNĐ
Hàng Gà, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🦉🦉🦉 Bán nhà mặt phố Hàng Gà, Hoàn Kiếm 🦉🦉🦉 🐳 Diện tích: 115m2. 🐳 Nhà xây: 8.
192 tỷ VNĐ
Bảo Khánh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🔥🔥🔥 Bán nhà mặt phố Bảo Khánh, Hoàn Kiếm 🔥🔥🔥 💦 Diện tích: 175m2 💦 Xây 4 tầng..
60 tỷ VNĐ
Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm, Hà Nội
🎄🎄🎄 Bán nhà mặt phố Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm 🎄🎄🎄 ☀️ Diện tích: 150m2. ☀️ Xây 3.

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán