Quận Ba Đình

Quận Ba Đình

18 tỷ VNĐ
Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội
️🏅️🏅️🏅 Bán nhà ngõ 12 Đào Tấn, Ba Đình ️🏅️🏅️🏅 ️🥇 Diện tích: 80m2. ️🥇 Nhà xây: 3.
23 tỷ VNĐ
Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội
🌳🌳🌳 Bán nhà mặt phố Vạn Phúc, Ba Đình 🌳🌳🌳 🍄 Diện tích: 45m2. 🍄 Nhà xây: 5.
40 tỷ VNĐ
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
🏯🏯🏯 Bán nhà mặt phố Đội Cấn, Ba Đình 🏯🏯🏯 ⛪ Diện tích: 161m2. ⛪ Nhà cấp 4..
23 tỷ VNĐ
Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
⚓⚓⚓ Bán nhà ngõ 279 Giảng Võ, Ba Đình ⚓⚓⚓ 🛳 Diện tích: 157m2. 🛳 Nhà xây: 4.
10.2 tỷ VNĐ
Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
💐💐💐 Bán nhà ngõ 218 Đội Cấn, Ba Đình 💐💐💐 🌷 Diện tích: 41m2. 🌷 Nhà xây: 4.
38.3 tỷ VNĐ
Nguyễn Thiếp, Ba Đình, Hà Nội
🍇🍇🍇 Bán nhà mặt phố Nguyễn Thiệp, Ba Đình 🍇🍇🍇 🍒 Diện tích: 82m2. 🍒 Nhà xây: 8.
17 tỷ VNĐ
Đường Bưởi, Ba Đình, Hà Nội
🚨🚨🚨 Bán nhà mặt đường Bưởi, Ba Đình 🚨🚨🚨 🚡 Diện tích: 51m2. 🚡 Nhà xây: 3 tầng..
33 tỷ VNĐ
Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội
🍯🍯🍯 Bán nhà mặt phố Kim Mã, Ba Đình 🍯🍯🍯 🍖 Diện tích: 88m2. 🍖 Nhà xây: 3.
35 tỷ VNĐ
Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
️🎷️🎷️🎷 Bán nhà mặt phố Phó Đức Chính, Ba Đình ️🎷️🎷️🎷 ️🎸 Diện tích: 90m2. ️🎸 Nhà xây:.
13 tỷ VNĐ
Yên Ninh, Ba Đình, Hà Nội
💞💞💞 Bán nhà mặt phố Yên Ninh, Ba Đình 💞💞💞 💍 Diện tích: 30m2. 💍 Nhà xây: 6.

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán