Đường Triệu Việt Vương

Đường Triệu Việt Vương

60 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
💎💎💎 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 💎💎💎 🍄 Diện tích: 101m2. 🍄 Nhà.
94 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🔥🔥🔥 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🔥🔥🔥 💦 Diện tích: 160m2. 💦 Nhà.
70 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🌺🌺🌺 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🌺🌺🌺 🌼 Diện tích: 108m2 🌼 Nhà.
50 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🧀🧀🧀 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🧀🧀🧀 🍟 Diện tích: 97m2. 🍟 Nhà.
150 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🍎🍎🍎 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🍎🍎🍎 🍏 Diện tích: 230m2. 🍏 Nhà.
45 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
️🎯️🎯️🎯 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng ️🎯️🎯️🎯 ️⛳ Diện tích: 85m2. ️⛳ Nhà.
160 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
️🏀️🏀️🏀 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng ️⚽ Diện tích: 162m2 ️⚽ Nhà xây:.
95 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🍎🍎🍎 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🍎🍎🍎 🍏 Diện tích: 190m2 🍏 Nhà.
82 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🔥🔥🔥 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng 🔥🔥🔥 ✨ Diện tích: 190m2. ✨ Mặt.
110 tỷ VNĐ
Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội
🐬🐬🐬 Bán nhà mặt phố Triệu Việt Vương, Hai Bà Trưng, Hà Nội 🐬🐬🐬 💥 Diện tích: 193m2.

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán