Đường Thái Hà

Đường Thái Hà

18 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🍊🍊🍊 Bán nhà mặt phố Thái Hà, Đống Đa 🍊🍊🍊 🍉 Diện tích: 80m2. 🍉 Nhà xây: 3.
15 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
💯💯💯 Bán nhà ngõ 7 Thái Hà, Đống Đa 💯💯💯 ✅ Diện tích: 114m2. ✅ Nhà xây: 3.
25 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🎁🎁🎁 Bán nhà ngõ 133 Thái Hà, Đống Đa 🎁🎁🎁 👑 Diện tích: 163m2. 👑 Nhà xây 5.
23 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
♻️♻️♻️ Bán nhà ngõ 117 Thái Hà, Đống Đa ♻️♻️♻️ 💯 Diện tích: 100m2. 💯 Nhà xây: 4.
25 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🍓🍓🍓 Bán nhà ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa 🍓🍓🍓 🍋 Diện tích: 117m2. 🍋 Nhà xây 7.
21 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
️🎸️🎸️🎸 Bán nhà ngõ 151 Thái Hà, Đống Đa ️🎸️🎸️🎸 ️🎺 Diện tích: 70m2 ️🎺 Nhà xây 7.
12.5 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🍕🍕🍕 Bán nhà ngõ 41 Thái Hà, Đống Đa 🍕🍕🍕 🍞 Diện tích: 98m2. 🍞 Xây 5 tầng..
40 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🎁🎁🎁 Bán nhà mặt phố Thái Hà, Đống Đa 🎁🎁🎁 ⛳ Diện tích: 72m2. ⛳ Nhà xây 5.
210 tỷ VNĐ
Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội
🎁🎁🎁 Bán nhà mặt phố Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 🎁🎁🎁 💦 Diện tích: 416m2. 💦 Nhà.

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán