Đường Nguyễn Khang

Đường Nguyễn Khang

9 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
️🥁️🥁️🥁 Bán nhà mặt phố Nguyễn Khang nhỏ, Cầu Giấy ️🥁️🥁️🥁 ️🎈 Diện tích: 55m2. ️🎈 Nhà xây:.
19 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
️🎵️🎵️🎵 Bán nhà ngõ 251 Nguyễn Khang, Cầu Giấy ️🎵️🎵️🎵 ️🎼 Diện tích: 80m2. ️🎼 Nhà xây: 7.
15 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
🌰🌰🌰 Bán nhà mặt phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy 🌰🌰🌰 🍟 Diện tích: 83m2 🍟 Nhà xây: 3.
13 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
️🎖️️🎖️️🎖️ Bán nhà mặt phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy ️🎖️️🎖️️🎖️ ️⛳ Diện tích: 59m2. ️⛳ Nhà xây: 6.
19 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
📣📣📣 Bán nhà mặt phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy 📣📣📣 🛡 Diện tích: 90m2. 🛡 Nhà xây 5.
15 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
🚨🚨🚨 Bán nhà ngõ 99 Nguyễn Khang, Cầu Giấy 🚨🚨🚨 🚁 Diện tích: 83m2 🚁 Nhà xây 6.
42 tỷ VNĐ
Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Hà Nội
🎗️🎗️🎗️ Bán nhà mặt phố Nguyễn Khang, Cầu Giấy. 📌 Diện tích: 105m2. 📌 Nhà xây 8 tầng..

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán