Đường Nghi Tàm

Đường Nghi Tàm

31 tỷ VNĐ
Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
☄️☄️☄️ Bán nhà mặt phố Nghi Tàm, Tây Hồ ☄️☄️☄️ 💥 Diện tích: 107m2. 💥 Nhà xây: 5.
25 tỷ VNĐ
Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
🍇🍇🍇 Bán nhà mặt phố Nghi Tàm, Tây Hồ 🍇🍇🍇 🥒 Diện tích: 95m2. 🥒 Nhà xây: 4.
20 tỷ VNĐ
Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
🍶🍶🍶 Bán nhà mặt phố Nghi Tàm, Tây Hồ 🍶🍶🍶 🍹 Diện tích: 52m2. 🍹 Nhà xây: 5.
17 tỷ VNĐ
Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
🍍🍍🍍 Bán nhà mặt phố Nghi Tàm, Tây Hồ 🍍🍍🍍 🥝 Diện tích: 85m2. 🥝 Nhà xây: 5.
14 tỷ VNĐ
Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội
️🎯️🎯️🎯 Bán nhà mặt phố Nghi Tàm, Tây Hồ ️🎯️🎯️🎯 ️⛳ Diện tích: 74m2. ️⛳ Nhà xây: 4.

Lọc theo diện tích

Nhà đất theo các đường

Thông tin quận

Đang cập nhật

0932560000

0932560000

Tìm kiếm nhà đất bán